Wstęp do TransX'a - Tłumaczenie części podręcznika do TransX'a


1 Przegląd

TransX MFD to zaawansowane narzżdzie nawigacyjne przeznaczone do Orbitera. Jego zadaniem jest umożliwienie zaplanowania i wykonania skomplikowanych podróży po Układzie Słonecznym (i nie tylko!). TransX'a można używać nawet do zaplanowania przechwycenia ISS lub statków na orbicie! Mówiąc ,,zaplanowania" mam na myślie nakreślenie hipotetycznej orbity transferowej przed właściwym odpaleniem silników, w przeciwieństwie do takich przyrządów jak AlignMFD, SynchroMFD.

2 Podstawowa koncepcja

2.1 Fazy

TransX dzieli plan Twojej podróży na szereg faz. Początkowo MFD wyświetla tylko jedną fazę, która pokazuje ciało które aktualnie orbitujesz, lub na którym spoczywasz, ale w miarę jak będziesz tworzył swój plan lotu, będziesz tworzył więcej faz. Na przykład lot z Ziemi na Marsa będzie miał trzy fazy - pierwszą wycentrowaną na Ziemię, drugą wycentrowaną na Słońce i trzecią na Marsie.

Każda faza może być dostrajana prawie niezależnie od innych. Jednakże niektóre narzędzia do planowania (plany) przekazują informacje do wcześniejszych i późniejszych faz - przedewszystkim dlatego że tego właśnie potrzebujesz.

Ilość faz i numer fazy którą aktualnie widzisz jest wyświetlony w prawym-górnym rogu MFD. Początkowo będzie on pokazywał ,,1:1", jako że widzisz pierwszą i jedyną fazę.

Przełączasz się pomiędzy fazami (i tworzysz nowe gdy jest to dozwolone) używając przycisków FWD (ForWarD - do przodu) i BCK (BaCK - do tyłu) lub Shift-F i Shift-R na klawiaturze.

Każda faza ma swój własny plan - o tym później

2.2 Widoki

Każda faza ma trzy widoki. Pierwszy z nich nie jest specjalnie często używany - głównymi widokami są 2. oraz 3. Widok 2. to ogólny widok fazy, podczas kiedy widok 3. może podać różne informacje określone przez aktualnie wybrany plan. Informacjami tymi są wektory i czasy odpowiadające zmiennym w planie. (Jeśli nie ma żadnego planu, to widok 3. jest niedostępny) Każdy widok każdej fazy ma swój własny, niezależny zestaw zmiennych, które możesz modyfikować. Możesz przełączać pomiędzy widokami używając przycisku VW (VieW - widok) lub kombinacji Shift-W.

2.3 Plany

Każda faza ma swój plan. Zwykle MFD automatycznie wybierze prawidłowy plan dla sytuacji w której jesteś. Jeśli jednak zajdzie taka potrzeba, jest możliwe wybranie planu samemu. Każdy plan ma swój własny zestaw zmiennych, które możesz modyfikować. Te zmienne są zawsze dostępne z 3. widoku tej fazy.

Niektóre plany wymagają informacji z fazy bespośrednio przed lub za aktualna fazą i nie działają dopóki te informacje nie zostaną dostarczone

2.4 Zmienne

Każdy widok każdej fazy ma swój własny zestaw zmiennych. Możesz poruszać się w górę i w dół po liście zmiennych, używając przycisków VAR i -VR (VARiable) lub kombinacji Shift-> i <). Możesz zmieniać wartość zmniennej używając przycisków ++ i -- (Shift = i -). W zależności od typu zmiennej, możesz również modyfikować czułość klawiszy ++ i --, używając przycisków ADJ i AD- (ADJust) lub Shift-} i Shift-{.

Właśnie przez modyfikowanie tych zmiennych ustawiasz plan w TransX'ie.

Niektóre zmienne są początkowo ukryte. TransX automatycznie modyfikuje te ukryte zmienne, po to żeby standartowe plany były prostsze w wykonaniu. Zawsze istnieje możliwość wyłączenia tej automatyzacji, jeśli będzie to konieczne.

Pomiżej przedstawiam graficzne rozłożenie omawianych elementów. Czerwone linie wskazują na elementy a niebieskie na przyciski którymi się je zmienia.

Graficzne ujęcie koncepcji:


"Maj" to skrót od Major czyli ciało w aktualnej fazie największe, na które wycentrowana jest faza. "Min" to Minor czyli ciało mniejsze, jakby przejściowe.

2.5 Pozostałe przyciski kontrolne

Są jeszcze dwa przyciski o ktorych nie wspomniałem. Przycisk SW (SWitch - przełącznik), lub Shift-X, przełącza MFD na tryb, w którym przyciski FWD, BCK i VW działają tylko po to żeby wybrać różne listy zmiennych, podczas gdy wykres pozostaje niezmieniony. To pozwala na modyfikaję zmiennych z jednej fazy, podczas przeglądania wykresu z innej fazy. Dla większości czynności nie będziesz potrzebował tego przycisku, i prawdopodobnie najlepiej jest go zignorować do momentu gdy będziesz bardziej obeznany z MFD'kiem.

Ostatnim już przyciskiem jest HLP (HeLP - pomoc) lub Shift-H, który wyświetla niewielką ilość pomocy dotyczącej aktualnej zmiennej i aktualnego planu.

2.6 Schemat kodowania kolorami TransX'a

TransX używa czterech różnych styli linii w swoich wykresach.

Nieprzerywana zielona jest używana do dwóch rzeczy. W pierwszej fazie, TransX używa nieprzerywanej zielonej linii aby oznaczyć trajektorię twojego statku. W wynikających fazach, nieprzerywana zielona linia osnacza trajektorię przekazaną z poprzedniej fazy. Ta zielona orbita jest znana jako orbita Ogniskowa (Focus orbit)

Kolor ciemnoniebieski używany jest do wykreślania orbit planet

Żółty jest używany do każdego planu lub manewru, który ustalasz w aktualnej fazie.

Szary jest używany jako okręgi przedstawiające powierznie planety

Biały określa miejsce, gdzie płaszczyzny dwóch orbit się przecinają.


Jak napisałem na rysunku, te trzy linie muszą się przecinać, aby zminimalizować najmniejszą odległość od celu. Robimy to przez iteracyjną modyfikację czterech zmiennych - daty manewru, prędkości prograde, prędkości płaszczyzny (parametr trzeciego wymiaru), oraz predkości odśrodkowej.
Wszystkie niejasności wyjaśnią Ci sie pewnie ,,w praniu" czyli jak będziesz podążał za tutorialami.

Oryginał dokumentu napisany przez Duncan'a Sharpe, © 2003.
Dodałem nieco od siebie. Przedeszystkim dodałem obrazki i poprawiłem nieaktualne dane w schemacie kodowania.